TOP Realitní fondy

30. 10. 2019

Hospodářské novinyInstitut strategického investování Fakulty Financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze pravidelně sestavují žebříček vybraných nemovitostních fondů. Náš fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND se v zásadních parametrech pravidelně umisťuje na předních příčkách.

Srovnání k 30.6.2019:


Průměrný roční výnos od založení fondu

ke 30. 6. 2019


Celková hodnota nemovitostí ve fondu

(v Kč k 30. 6. 2019, při přepočtu z eur použit kurz 25,43 CZK/EUR)


Celková pronajímatelná plocha fondu


Vážený průměr délky aktuálních nájemních smluv fondu


Obhospodařovatelský/správcovský poplatek


CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND v současnosti drží nemovitosti v hodnotě 4 021 000 000 Kč. Soustředí se převážně na retail parky a nákupní centra, která jsou obsazena obchodními řetězci s dlouhodobými nájemními smlouvami a nabízejícími zboží běžné spotřeby (více informací o tomto segmentu zde).

Fond na trhu působí od roku 2016 a investovat do něj může prakticky každý, a to už od 500 korun měsíčně. Dlouhodobé přináší stabilní zhodnocení – za roky 2016: 5,08 %, 2017: 5,17 %, 2018: 4,43 %.

 

 


Informace a data obsažená v žebříčku vybraných nemovitostních fondů jsou výsledkem analýzy provedené Institutem strategického investování Fakulty Financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále pouze „ISTI“) a Hospodářských novin (dále jen „HN“). ISTI a HN neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost informací, dat a prohlášení obsažených v tomto žebříčku a souvisejících dokumentech.

Data a informace mohou být čerpány z veřejně dostupných zdrojů a/nebo byly poskytnuty třetími stranami. ISTI a HN neodpovídá a neručí za jakékoliv případné ztráty vzniklé nesprávnými rozhodnutími, publikacemi výsledků analýzy a žebříčku, či jinými úkony činěnými na základě informací zveřejňovaných prostřednictvím této analýzy nebo kterékoliv její části. Žebříček nezahrnuje všechny nemovitostních fondy působící na českém trhu, vzhledem k roztříštěnosti dat je žebříček pouze prezentací vybraných nemovitostních fondů, další subjekty na trhu mohou být začleněny.

Zdroj: www.ihned.cz/investujme

Upozornění na podvody na internetu

Zjistit více

Upozornění na podvody na internetu

Zaznamenali jsme, že v posledních dnech se množí případy podvodu a zneužití značky CZECH FUND především na sociální síti Facebook. Podvodníci se vydávají za reprezentanty CZECH FUND a lákají z uživatelů prostředky s vidinou několikanásobného zhodnocení vkladu v řádu hodin.

Prosíme, buďte obezřetní a pro nákup našich produktů vždy využijte služeb autorizovaných finančních specialistů.

V případě, že patříte mezi poškozené, tak nás prosím kontaktujte na adrese czech@fund.cz. Děkujeme.