Upozornění na podvody na internetu

Zjistit více

Upozornění na podvody na internetu

Zaznamenali jsme, že v posledních dnech se množí případy podvodu a zneužití značky CZECH FUND především na sociální síti Facebook. Podvodníci se vydávají za reprezentanty CZECH FUND a lákají z uživatelů prostředky s vidinou několikanásobného zhodnocení vkladu v řádu hodin.

Prosíme, buďte obezřetní a pro nákup našich produktů vždy využijte služeb autorizovaných finančních specialistů.

V případě, že patříte mezi poškozené, tak nás prosím kontaktujte na adrese czech@fund.cz. Děkujeme.

Real Estate

Czech Real Estate Investment Fund
1+ mld. Kč

Zainvestované prostředky investorů do fondu již dosáhly zhodnocení

více než 1 mld. Kč
1+ mld. Kč

Zainvestované prostředky investorů do fondu již dosáhly zhodnocení

více než 1 mld. Kč
39,04 %
výnos od založení fondu 2016
6+ % p.a.
předpokládaný výnos pro rok 2023
14 000
investorů

Video poster

O fondu

Nemovitostní fond Czech Real Estate Investment Fund, založený v roce 2016, se zaměřuje na investice do stávajících komerčních nemovitostí v České republice a Polsku převážně z oblasti maloobchodu, skladování a lehké výroby. Svou strategií míří na konzervativní investory, kteří preferují dlouhodobě stabilní zhodnocení s nižším rizikem profitující z kvalitně pronajatého realitního portfolia.

Fond udržuje vysokou diverzifikaci nájemců a nájemního výnosu i lokalit napříč Českou republikou a Polskem. Stabilitu výnosů zajištují tři stovky nájemců primárně v regionálních nákupních parcích.

Investiční strategie

Strategie fondu je založena na akvizici komerčních nemovitostí s vhodnou skladbou nájemců a permanentním stabilním výnosem, který lze predikovat z dlouhodobě uzavřených nájemních smluv. Plánovaný výnos pro investory do podílových listů je 6 %. Fond se zaměřuje primárně na regionální retail parky s dominantní váhou prodejců potravin a zboží základní potřeby (potraviny, lékárny, drogerie apod.) a dále na logistické stavby a objekty lehké výroby. Zvolená strategie se ukázala během uplynulých let jako správná a odolná i mimořádným krizím.

Segmentová i regionální diverzifikace portfolia

Investujeme do různých segmentů komerčních nemovitostí po celé ČR a Polsku. Vysoký počet objektů, stovky bonitních nájemců a orientace na regiony zajišťují díky své rozmanitosti stabilitu portfolia i jeho výnosů.

Bonitní nájemci s dlouhodobými smlouvami

Správný mix nájemců a dlouhodobé nájemní smlouvy jsou klíčem ke stabilním příjmům fondů. Mezi nájemci jsou zejména velké a finančně silné nadnárodní řetězce. Portfolio se vyznačuje vysokou a rostoucí délkou nájemních smluv.

Kvalitní facility a property management

Péče o fyzický stav objektů a kvalitu nájemních vztahů má zásadní vliv na zvyšování tržní hodnoty nemovitostí a zhodnocení vložených prostředků. Staráme se o více než 300 nájemců v desítkách objektů v České republice a Polsku.

Graf výnosu fondu od založení

Od svého založení přináší fond investorům pravidelný a stabilní výnos. Jeho rizikovost je díky orientaci na maloobchodní nemovitosti velice nízká (3).

Hodnota podílového listu

Výnosová tabulka

Jednorázová
investice
Předpokládaný výnos

V kalkulaci je počítáno se zhodnocením 6 % p.a., které vychází z předpokladu
pro další období. Vstupní poplatek 2,5 %.

Vloženo 1 rok 3 roky 5 let 10 let
50 000 Kč 1 675 Kč 8 062 Kč 15 238 Kč 37 304 Kč
100 000 Kč 3 350 Kč 16 124 Kč 30 477 Kč 74 608 Kč
150 000 Kč 5 025 Kč 24 186 Kč 45 715 Kč 111 911 Kč
200 000 Kč 6 700 Kč 32 248 Kč 60 954 Kč 149 215 Kč
250 000 Kč 8 375 Kč 40 310 Kč 76 192 Kč 186 519 Kč
500 000 Kč 16 750 Kč 80 620 Kč 152 385 Kč 373 038 Kč
750 000 Kč 25 125 Kč 120 930 Kč 228 577 Kč 559 557 Kč
1 000 000 Kč 33 500 Kč 161 241 Kč 304 770 Kč 746 077 Kč
INFO

Informace pro investory

Název instrumentu Czech Real Estate Investment Fund
Obhospodařovatel fondu CAIAC Fund Management AG
Doporučený investiční horizont 3 až 5 let
ISIN LI0294389098
Investiční kategorie Nemovitosti a nemovitostní společnosti
TER (nákladovost) 1,15 % p.a.
Měna CZK
Valuace Měsíční
Orgán dohledu FMA Liechtenstein
Investiční region Česká republika
Depozitář Kaiser Partner Privatbank AG
Auditor Deloitte

Upozornění pro investory

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je investiční fond usídlený v Lichtenštejnsku, jehož obhospodařovatelem je lichtenštejnská investiční společnost CAIAC Fund Management AG. Fond je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61 EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je Fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do Fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Výhradním distributorem investic do Fondu v České republice je společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou statut Fondu a klíčové informace pro investory. Hodnota podílového listu Fondu může kolísat. Historické výnosy Fondu nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí. Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Investiční nástroje v sobě obsahují např. kreditní riziko emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice. Další informace jsou investorům k dispozici v českém jazyce ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu fondu.

Reference

Naši spokojení investoři

Zkušenosti se zhodnocením fondu a ohodnocení investičních konzultantů.

Chci investovat

Moje první rozhodnutí na poli investic – rozhodla jsem se do fondů investovat své úspory. Mohu jen doporučit, vše funguje.

Mgr. Martina Polášková
Mgr. Martina Polášková
advokátka

S investičním konzultantem společnosti EFEKTA spolupracuji již pár let a vše jde správným směrem. Díky za to.

 Michal Janotka
Michal Janotka
moderátor a reportér | FTV Prima

Finanční servis na vysoké odborné úrovni a poradenství, které mě přesvědčilo, že investovat má smysl.

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
vedoucí lékař | Fakultní nemocnice Brno

Když potřebuji nějaké informace ze světa financí, vždy se obrátím na svého konzultanta ze společnosti EFEKTA. Můžeme se bavit otevřeně a vždy mně pomůže najít optimální řešení.

Ing. Igor Prusenovský
Ing. Igor Prusenovský
ředitel | Pulco, a.s.

Chválím individuální a profesionální přístup, který nebyl nijak vnucující se. Konzultant mi osvětlil současnou ekonomickou situaci s predikcí vývoje a představil mi zajímavé příležitosti pro investice.

Aleš Křístek
Aleš Křístek
majitel | restaurace Tivoli

Již roky díky zajímavému a stabilnímu zhodnocení investuji své finance se společností EFEKTA.

 Monika Blažková
Monika Blažková
zubní laboratoř

Ohledně investic spolupracujeme již více jak 4 roky, děkuji za ně.

Ondřej Řezníček
obchodní ředitel | Bossami s.r.o

Naše zkušenosti jsou vynikající, nikdy nebyl žádný problém a jsme velice spokojení. Totéž platí i o ochotném a spolehlivém investičním poradci společnosti EFEKTA, který je v jednání věcný a nápomocný.

Soňa Němečková
penzistka

S produkty i s přístupem investičního poradce společnosti EFEKTA jsme velmi spokojeni.

rodina Trnavských
privátní účetnictví

S EFEKTOU spolupracuji na doporučení mých rodičů a jsem velmi spokojená. Chválím příjemné prostředí kanceláří, vstřícnost, časovou flexibilitu, osobní přístup a hlavně užitečné rady.

Lenka Janoušková
soukromá trenérka tenisu

Mám jen dobré zkušenosti, vždy mi velice dobře představili možnosti investic a pomohli s její realizací.

Jaroslava Kohlerová
pojišťovací agent | Česká pojišťovna

Poradce mi ukázal, že peníze mohou i slušně vydělávat. Jsem rád, teď všem říkám, nenechte peníze jen ležet na účtu.

Ondřej Marek

Velký přehled v oblasti bankovnictví, sledování nových trendů. Moje posouzení vychází z dlouholetých zkušeností. Spolupráce je jednoznačně nejlepší, se kterou jsme se setkali.

Jitka a Jiří Hloskovi
VUT Brno

Se společností EFEKTA investuji již 3 roky a jsem nejen spokojen se zhodnocením finančních prostředků, ale i s flexibilitou a ochotou poradců.

Ing. Karel Škoda

Jsem hodně opatrný, konzervativní, investor. Přesto jsme vždy dokázali i pro mě vybrat správné nástroje.

Ondřej Sedlák
manažer nákupu a logistiky | ABB

Mohu se plně věnovat svému oboru s vědomím, že je o mé úspory postaráno.

doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D.
vědkyně | Mendlova univerzita

Aktuality

FAQ

Často kladené otázky

 • Co je to otevřený nemovitostní podílový fond?

  Otevřený nemovitostní podílový fond je určen všem investorům na trhu, kteří mají chuť investovat spolu s dalšími investory do nemovitostí a díky kolektivnímu investování tak lépe zhodnotit své vložené prostředky.

 • Jaká je minimální investice do fondu REAL ESTATE?

  Doporučená minimální investice činí 500 Kč. Investovat lze jednorázově nebo pravidelně podle preferencí a možností každého investora.

 • Jak dlouho musím nechat prostředky ve fondu a jak dlouho trvá výběr?

  Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investování je tedy alespoň 3 roky. Pokud však budete potřebovat investované prostředky získat zpět dříve, je potřeba počítat s tříměsíční lhůtou.

 • Jaký je vstupní poplatek?

  U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše závisí na investované částce (maximálně však činí 5 % z investované částky). V případě pravidelných investic je hned několik možností splacení tohoto poplatku. Detailní přehled naleznete na webových stránkách společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., která je výhradním distributorem fondu na území České republiky, nebo se informujte u  investičního konzultanta – domluvte si schůzku na pobočce.

 • Jak přesně investice do fondu funguje?

  Nemovitostní fond se zaměřuje na akvizice a dlouhodobé držení komerčních nemovitostí. Z investovaných prostředků nakupuje vhodné investice, zapadající do stanovené strategie a generující dlouhodobý, stabilní příjem. Z celkového výnosu pak vyplácí podíly investorům. V případě, že konkrétní nemovitost již nezapadá do zvolené strategie fondu, může být prodána do trhu.

 • Kdo zajišťuje správu fondu?

  Správcem a administrátorem fondu je přední lichtenštejnská investiční společnost CAIAC Fund Management AG, která dozoruje veškeré aktivity fondu, rozhoduje o jeho strategii, právních a obchodních aspektech, akvizicích a prodejích nemovitostí. Kromě mezinárodních orgánů EU fond také spadá pod regulaci českých orgánů, konkrétně České národní banky.

 • Kdo se stará o nemovitosti fondu?

  Správu nemovitostí, jejich provoz a vztahy s nájemníky zajišťuje správcovská společnost Real Estate Facility Management a.s., která je členem investiční skupiny DRFG, zakladatele fondu. Společnost pravidelně reportuje své aktivity administrátorovi fondu – přední lichtenštejnské investiční společnosti CAIAC Fund Management AG, zajišťuje veškeré relevantní podklady ke správnému rozhodování administrátora a správce fondu.

 • Jak mohu výkon fondu sledovat?

  O aktuálním výkonu fondu jsou investoři informováni pomocí pravidelných reportů, zasílaných na svou kontaktní adresu. Každý rok fond publikuje výroční zprávu o svém hospodaření. Tyto a další materiály jsou zveřejňovány také na webových stránkách fondu a na stránkách správce a administrátora fondu společnosti CAIAC Fund Management AG.

 • Kdo je zakladatelem fondu?

  Zakladatelem fondu je investiční skupina DRFG, která se zaměřuje na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V oblasti real estate má mnohaleté zkušenosti s akvizicí a správou maloobchodních, skladovacích a kancelářských nemovitostí po celé České republice. V roce 2021 zajišťovala technickou správu a provoz nemovitosti v hodnotě přesahující 8,73 miliard korun.

Máte další dotaz?

Máte-li další otázky k tomuto fondu nebo chcete-li přímo kontaktovat našeho zástupce, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedeného odkazu a my se Vám neprodleně ozveme.