CZECH FUND

Investiční podílové fondy

Nemovitostní fond  |  Czech Real Estate Investment Fund

Investice do komerčních nemovitostí

Investorům nabízíme speciální nemovitostní fond, který se zaměřuje na komerční realitní projekty. Investovat do fondu je možné již od nižších částek a je tak otevřen všem, kteří věří investicím do nemovitostí. Tato investice klientům přináší dlouhodobě stabilní zhodnocení.

Nemovitostní fond

Výkonnost nemovitostního fondu

+24,93 %

zhodnocení od spuštění
23.02.2016 – 31.03.2021

+4,43 %

zhodnocení za rok 2018
01.01.2018 – 31.12.2018

+4,58 %

zhodnocení za rok 2019
01.01.2019 – 31.12.2019

+3,23 %

zhodnocení za rok 2020
01.01.2020 – 31.12.2020

Výše uvedené údaje o výkonnosti se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy těchto investičních nástrojů, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí. Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Informace jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association

Přímočará

investiční strategie

1

Investice

klienta

2

Akvizice

komerčních nemovitostí

3

Pronájem

prémiovým nájemníkům

4

Zisk pro fond

generují příjmy z nájmů

Máme jasnou investiční strategii a nenecháváme se rozptylovat jinými příležitostmi.

Klienti oceňují, že naprosto přesně chápou, co se s jejich prostředky děje.

Vydělávejte na výnosech z nemovitostí, které jsou obsazeny prémiovými nájemníky.

Výhody investování do podílových fondů

Průběžné vklady i výběry

Vaše peníze můžete do fondů průběžně přidávat, stejně tak jako můžete kdykoli zažádat o vyplacení.

Neodvádí se daň z příjmů

Příjem z prodeje cenných papírů je pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů, pokud investice trvá déle než 3 roky.

Majetek pod kontrolou

Peníze jsou uloženy v projektech, které vlastní fond prostřednictvím jednotlivých nemovitostních SPV a fond, resp. jeho správce tak má nad nimi absolutní kontrolu.

Detailní rozbor

Až dva roky trvá příprava nových projektů před nákupem společnosti do fondu. Vše musí být transparentní a právně v pořádku.

Regulovaný byznys

Fond má sídlo v Lichtenštejnsku a je pod dohledem lichtenštejnského orgánu dohledu. Správcem fondu je CAIAC Fund Management se sídlem v Lichtenštejnsku. Fond byl uznán Českou národní bankou jako srovnatelný s českými retailovými realitními fondy.

Otevřenost a komunikace

Pro klienty i potenciální investory pořádáme pravidelná setkání, nebo si můžete domluvit nezávaznou individuální schůzku s investičním konzultantem.

Proč investovat v České republice

Uložte své peníze tam, kde to dobře znáte

Společně máme na víc

Díky principu podílových fondů můžete vaše prostředky zhodnocovat ve větších, výnosově zajímavějších a stabilnějších projektech.

Doma je doma

Investujte do projektů v lokalitě, které dobře rozumíte a kde dokážete odhadnout společenskou, politickou i právní stabilitu.

Skutečná hodnota

Investujte do projektů, které si můžete prohlédnout na vlastní oči. Nákupní centra jsou obsazena prémiovými nájemníky s dlouhodobými smlouvami.

Reference klientů

Zkušenosti se zhodnocením fondu a ohodnocení investičních konzultantů