CZECH FUND - Investiční podílové fondy

zaměřené na investice v České republice

Nemovitostní fond  |  Czech Real Estate Investment Fund

Investice do komerčních nemovitostí

Investorům nabízíme speciální nemovitostní fond, který se zaměřuje na komerční realitní projekty na území České republiky. Investovat do fondu je možné již od nižších částek a je tak otevřen všem, kteří věří investicím do nemovitostí. Tato investice klientům přináší dlouhodobě stabilní zhodnocení.

Nemovitostní fond

Výkonnost nemovitostního fondu

+14,39 %

zhodnocení od založení
23.02.2016 – 31.10.2018

+5,08 %

1. rok od založení
23.02.2016 – 22.02.2017

+5,17 %

zhodnocení za rok 2017
01.01.2017 – 31.12.2017

+4,03 %

za posledních 12 měsíců
01.11.2017 – 31.10.2018

Výše uvedené údaje o výkonnosti se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy těchto investičních nástrojů, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí. Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Informace jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association

Proč investovat v České republice

Uložte své peníze tam, kde to dobře znáte

Společně máme na víc

Díky principu podílových fondů můžete vaše prostředky zhodnocovat ve větších, výnosově zajímavějších a stabilnějších projektech.

Doma je doma

Investujte do projektů v lokalitě, které dobře rozumíte a kde dokážete odhadnout společenskou, politickou i právní stabilitu.

Skutečná hodnota

Investujte do projektů, které si můžete prohlédnout na vlastní oči. Nákupní centra jsou obsazena prémiovými nájemníky s dlouhodobými smlouvami.

Mapa komerčních nemovitostí vlastněných fondem

Aktuální hodnota nemovitostí ve fondu

2 940 000 000 Kč

Princip zhodnocování v nemovitostním fondu

1

Projekty jsou pod přímou kontrolou fondu

Investiční fond je vlastníkem nemovitostních společností (tzv. SPV), které jsou vlastníky konkrétních komerčních nemovitostí. Tato SPV jako vlastníci pronajímají komerční nemovitosti spolehlivým a důvěryhodným nájemcům a tím generují příjem v podobě nájemného.

2

Příjem z nájmů generuje zisk pro fond

Zisky z nájemného následně plynou ve formě podílu na zisku jednotlivých SPV přímo investičnímu fondu a jeho podílníkům. Každý nový investor se stává podílníkem fondu a podílí se tak jednak na ziscích fondu z nájemného komerčních nemovitostí a zároveň na rostoucí hodnotě aktiv fondu.

3

Hodnota majetku ve fondu stále roste

Investice peněžních prostředků od jednotlivých investorů do fondu umožňují, aby fond prostřednictvím svých SPV investoval do dalších pečlivě vybraných a dobře připravených projektů s potenciálem pro další zhodnocení investic investorů. Aktivně jsou vyhledávány nové příležitosti.

Výhody investování do podílových fondů

Průběžné vklady i výběry

Vaše peníze můžete do fondů průběžně přidávat, stejně tak jako můžete kdykoli zažádat o vyplacení.

Neodvádí se daň z příjmů

Příjem z prodeje cenných papírů je pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů, pokud investice trvá déle než 3 roky.

Majetek pod kontrolou

Peníze jsou uloženy v projektech, které vlastní fond prostřednictvím jednotlivých nemovitostních SPV a fond, resp. jeho správce tak má nad nimi absolutní kontrolu.

Detailní rozbor

Až dva roky trvá příprava nových projektů před nákupem SPV do fondu. Vše musí být transparentní a právně v pořádku.

Regulovaný byznys

Fond má sídlo v Lichtenštejnsku a je pod dohledem lichtenštejnského orgánu dohledu. Správcem fondu je CAIAC Fund Management se sídlem v Lichtenštejnsku. Fond byl uznán Českou národní bankou jako srovnatelný s českými retailovými realitními fondy.

Otevřenost a komunikace

Pro klienty i potenciální investory pořádáme pravidelná setkání, nebo si můžete domluvit nezávaznou individuální schůzku s investičním konzultantem.

Reference klientů

Zkušenosti se zhodnocením fondu a ohodnocení investičních konzultantů

Cestujte po světě, investujte doma

SOUTĚŽ O ZÁJEZD

s Jirkou Kolbabou

Soutěž >

Člověk není živ jen z financí a proto jsme partnery mnoha sportovních a kulturních aktivit, které pozitivně ovlivňují českou veřejnost.