CZECH FUND - Investiční podílové fondy

zaměřené na investice v České republice

Nemovitostní fond  |  Czech Real Estate Investment Fund

Investice do komerčních nemovitostí

Investorům nabízíme nemovitostní fond, který se zaměřuje na komerční realitní projekty na území České republiky. Investovat do fondu je možné již od nižších částek a je tak otevřen všem, kteří věří investicím do nemovitostí. Tato investice klientům přináší dlouhodobě stabilní zhodnocení.

Nemovitostní fond

+5,04 %

zhodnocení za rok 2016

+5,17 %

zhodnocení za rok 2017

+6,09 %

za posleních 12 měsíců

Energetický fond  |  Czech Energy & Infrastructure Fund

Aktuálně připravujeme druhý podílový fond pro kvalifikované investory. Fond bude investovat do výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů a infrastruktury v oblasti energetiky a telekomunikací na území České republiky. Otevření fondu je plánované v polovině roku 2018.

Proč investovat v České republice

Uložte své peníze tam, kde to dobře znáte

Společně máme na víc

Díky principu podílových fondů můžete vaše prostředky zhodnocovat ve větších, výnosově zajímavějších a stabilnějších projektech.

Doma je doma

Investujte v lokalitě, které dobře rozumíte, která je vám blízká a kde dokážete odhadnout politickou i společenskou stabilitu.

Skutečná hodnota

Investujte do projektů, které si můžete prohlédnout na vlastní oči. Nákupní centra jsou obsazena prémiovými nájemníky s dlouhodobými smlouvami.

Mapa komerčních nemovitostí vlastněných fondem

Aktuální hodnota nemovitostí ve fondu

1 880 000 000 Kč

Princip zhodnocování

v investičních podílových fondech

1

Majitelem projektů jsou přímo fondy

Každý nový investor se stává spolumajitelem a rovnou zhodnocujete prostředky v již fungujících projektech.

2

Hodnota majetku ve fondech stále roste

Jak do fondu přibývají prostředky, tak fond nakupuje další pečlivě vybrané a dobře připravené projekty.

3

Aktivně vyhledáváme nové příležitosti

Již máme připraveny projekty pro další akvizice – řádově v hodnotě 3 miliard Kč.

Výhody investování do podílových fondů

Investování je výrazně regulováno a je pod přísným dozorem ČNB

Průběžné vklady i výběry

Vaše peníze můžete do fondů průběžné přidávat, stejně tak jako můžete kdykoli zažádat o vyplacení.

Neodvádí se daň z příjmů

Příjem z prodeje cenných papírů je pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů, pokud investice trvá déle než 3 roky.

Majetek pod kontrolou

Peníze jsou uloženy v projektech, které vlastní fondy a máme tak nad nimi absolutní kontrolu.

Detailní rozbor

Až rok trvá příprava nových projektů před vložením do fondů. Vše musí být transparentní a legislativně v pořádku.

Regulovaný byznys

Fondy jsou pod dohledem České národní banky a správcem fondů společností CAIAC Fund Management.

Otevřenost a komunikace

Pro naše klienty i potenciální investory pořádáme pravidelná setkání s manažery fondů.

Reference klientů

Zkušenosti se zhodnocením fondů a ohodnocení investičních konzultantů

Cestujte po světě, investujte doma

SOUTĚŽ O ZÁJEZD

s Jirkou Kolbabou

Soutěž >