Portfolio nemovitostí v majetku Czech Real Estate Investment Fund zahrnuje především maloobchodní nemovitosti, logistické haly a průmyslové objekty s lehkou výrobou. Cílem fondu je diverzifikovat portfolio jak regionálně, tak z pohledu segmentů a eliminovat tím výkyvy v příjmech a výkonu nemovitostí spojené s ekonomickými cykly.

Maloobchodní objekty tvoří desítky obchodních parků v regionech, s dominantní orientací na potravinářské řetězce, obchody s každodenními potřebami a diskontní módou. Spolu s logistickými a průmyslovými areály prokázaly svou odolnost a stabilitu i v dobách ekonomického poklesu a naopak dokáží v těchto dobách těžit z přesunu poptávky ke zboží nižšího cenové relace.

7,75 mld. Kč
hodnota nemovitostí
234 tis. m2
plocha nemovitostí
ČR

Portfolio v České republice

Přehled projektů na mapě
PL

Portfolio v Polsku

Přehled projektů na mapě
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Struktura nájemců

Hodnotu samotného portfolia fondu tvoří více než 300 nájemců s dlouhodobými smlouvami. Orientace na maloobchodní nemovitosti se zaměřením na potraviny, diskontní produkty a zboží každodenní potřeby zajišťuje stabilitu a téměř nepřetržitý provoz v každé ekonomické době.

Graf

Přidejte se k našim spokojeným investorům