Investujte s přehledem

České nemovitostní fondy pro drobné i zkušené investory.

Investujte             s přehledem

.CZECH
FUND

Co jsou investiční fondy?

CZECH FUND představuje původem českou značku investičních fondů zaměřených na investice do nemovitostí ve střední Evropě. Realitní fondy sdružují prostředky investorů a umožňují jim participovat na výnosech z miliardových aktiv již při nižších vkladech.

Podle svých preferencí můžete investovat do stávajících nemovitostí se stabilním výnosem a nízkou volatilitou výnosu (CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND), nebo zvolit dlouhodobější investice do developerských projektů s atraktivním zhodnocením (CZECH DEVELOPMENT FUND SICAV, a.s.).

+ 27,54 %

Výnos od roku 2016

+ 6,75 % p.a.

Očekávaný výnos

Graf 1 Graf 2

Výhody investování
do investičních fondů

Své peníze můžete do fondů průběžně přidávat, popřípadě kdykoli zažádat o jejich vyplacení.

Průběžné vklady
i výběry

Své peníze můžete do fondů průběžně přidávat, popřípadě kdykoli zažádat o jejich vyplacení.

Pokud investice trvá déle než 3 roky je prodej cenných papírů pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů.

Bez daně
z příjmů

Pokud investice trvá déle než 3 roky je prodej cenných papírů pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů.

Peníze jsou uloženy v projektech, které vlastní fondy prostřednictvím jednotlivých nemovitostních SPV a fondy, resp. jejich správci nad nimi mají absolutní kontrolu.

Majetek
pod kontrolou

Peníze jsou uloženy v projektech, které vlastní fondy prostřednictvím jednotlivých nemovitostních SPV a fondy, resp. jejich správci nad nimi mají absolutní kontrolu.

Příprava nových projektů a nemovitostí před nákupem do fondu trvá dlouhé měsíce a pečlivě se sleduje po stránce finanční, legislativní i procesní.

Detailní
analýza

Příprava nových projektů a nemovitostí před nákupem do fondu trvá dlouhé měsíce a pečlivě se sleduje po stránce finanční, legislativní i procesní.

Fondy jsou pod bedlivou kontrolou administrátora fondu, depozitáře, auditora i pod regulací ČNB.

Regulovaný
byznys

Fondy jsou pod bedlivou kontrolou administrátora fondu, depozitáře, auditora i pod regulací ČNB.

Pro klienty i potenciální investory pořádáme setkání, zasíláme pravidelné reporty o výkonnosti fondu a další informace z trhu. Domluvit si můžete také nezávaznou individuální schůzku s investičním konzultantem.

Otevřenost
a komunikace

Pro klienty i potenciální investory pořádáme setkání, zasíláme pravidelné reporty o výkonnosti fondu a další informace z trhu. Domluvit si můžete také nezávaznou individuální schůzku s investičním konzultantem.

Aktuality