Portfolio CZECH FUND obstálo v bezprecedentní krizi

Vyváženost a obezřetnost nemovitostního portfolia CZECH FUND zajistila v pandemickém roce 2020 stabilitu fondu a odpovídající výnos. Klíčovou roli sehrála také komunikace s nájemci, míní hlavní ekonom skupiny DRFG Martin Slaný, který z pozice zakladatele fondu a správce jeho realitního portfolia komentuje uplynulý rok.

 

 

Navzdory koronavirové krizi dosáhlo celkové zhodnocení fondu CREIF za uplynulý rok 3,23 %.
V této bezprecedentní krizi se projevily silné stránky fondu a nastavené strategie. Výsledek je potěšující o to více, že uvedený výnos nebyl navýšen žádnými jednorázovými přeceněními nemovitostí.

Převážná část retailových nemovitostí fondu CREIF fungovala díky skladbě nájemců, orientovaných na zboží každodenní potřeby, i během všech loňských či aktuálních omezení. Velký dík za výše uvedené výsledky patří naší správě nemovitostí, která s nájemci intenzivně komunikovala a pracovala.

Pro dobrou výkonnost fondu proto i nadále zůstává odpovídající skladba nájemníků a jejich zaměření klíčovým faktorem.

Více už v přiloženém videu.