Fond kvalifikovaných investorů Czech Development Fund SICAV, a.s.

Obsah článku

    Jaké jsou hlavní výhody a výnos nového fondu kvalifikovaných investorů Czech Development Fund SICAV, a.s.? Odpovědi na tyto otázky Vám v krátkém videu prozradí Pavel Zahradil, hlavní analytik DRFG.

    Czech Development Fund SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.