Kalkulačka

Spočítejte si, kolik mohou fondy vynést vám

Chci investovat:

Min Max
Min Max

V kalkulaci je počítané se zhodnocením 4,0 %. Upozorňujeme, že výkonnost předchozí není zaručeným ukazatelem budoucí výkonnosti.

Předpokládaná částka se zhodnocením je vyšší o

než když necháte vaše peníze zahálet.

Bez zhodnocení

Předpokládaná částka
se zhodnocením

Chci začít investovat

V kalkulaci je počítané se zhodnocením 4,0 %. Upozorňujeme, že výkonnost předchozí není zaručeným ukazatelem budoucí výkonnosti.

Zákonné informace a upozornění

Kalkulačka jako interaktivní konfigurátor je určena k usnadnění vašeho vlastního investičního rozhodnutí a volbou vaší investiční strategie. Informace uvedené na tomto webu mají pouze informativní charakter, nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku a nelze je považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení ani poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Zájemcům doporučujeme před učiněním investičního rozhodnutí konzultaci s jejich odbornými poradci a podrobné seznámení s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu. Mezi ně patří například statut fondu a klíčové informace pro investory. Investice do investičních nástrojů je obecně spojena s riziky plynoucími především z povahy konkrétního investičního nástroje a také z právních předpisů a zvyklostí daných finančních trhů potažmo zemí. Investiční nástroje v sobě obsahují mj. kreditní riziko emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. Zadáním jednotlivých proměnných do kalkulačky zjistíte, jak se výsledná částka mění s ohledem na dobu trvání investice a investovanou částku.

Zobrazované výpočty jsou jen informativní a představují simulaci vycházející z aktuálně známých výhledů ekonomického vývoje, současných tržních podmínek a ze vztahu k investičním horizontům doporučeným pro jednotlivé fondy (pro kratší než doporučené investiční horizonty tedy výsledné hodnoty nemusí být platné). Výpočty jsou podloženy též výkonností fondu v minulosti. Výkonnost fondu (ani hypotetická) v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost tohoto fondu v budoucnu. Reálný výnos vaší investice bude záviset především na skutečném vývoji ceny aktiv, do kterých vámi zvolený fond investuje v souladu se svou investiční strategií. Uváděné odhady v sobě nezahrnují náklady za obstarání koupě cenných papírů investičních fondů a finální částka nezahrnuje ani inflaci. Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě pokaždé zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat.