Investice do nemovitostního fondu

přináší dlouhodobě stabilní zhodnocení

Spočítejte si, kolik to může vynést vám

Chci investovat:

Min Max
Min Max

V kalkulaci je počítané se zhodnocením 4,0 %. Upozorňujeme, že výkonnost předchozí není zaručeným ukazatelem budoucí výkonnosti. V předchozím období přinášel fond klientům stabilní zhodnocení - za rok 2018: +4,43 %, za rok 2017: 5,17 %, za rok 2016: 5,04 %.

Předpokládaná částka se zhodnocením je vyšší o

než když necháte vaše peníze zahálet.

Bez zhodnocení

Předpokládaná částka
se zhodnocením

Chci začít investovat

V kalkulaci je počítané se zhodnocením 4,0 %. Upozorňujeme, že výkonnost předchozí není zaručeným ukazatelem budoucí výkonnosti. V předchozím období přinášel fond klientům stabilní zhodnocení - za rok 2018: +4,43 %, za rok 2017: 5,17 %, za rok 2016: 5,04 %.

Zajistěte si finanční rezervu

Nemovitostní fond je zajímavý pro každého, kdo hledá dlouhodobě stabilní zhodnocení svých úspor

Vyšší zhodnocení

Z dlouhodobého hlediska nabízí možnost vyššího zhodnocení než spořicí účet či stavební spoření.

Jednorázové i pravidelné vklady

Můžete investovat jednorázově či pravidelně, a to již od 500 Kč měsíčně.

Neodvádí se daň z příjmů

Příjem z prodeje cenných papírů je pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů, pokud investice trvá déle než 3 roky.

Průběžné vklady i výběry

Vaše peníze můžete do fondů průběžné přidávat, stejně tak jako můžete kdykoli zažádat o vyplacení.

Příklady pro pravidelné měsíční vklady po dobu 10 let

Předpoklad zhodnocení spořicího účtu, stavebního spoření a podílových fondů

500 Kč/měs.

1 000 Kč/měs.

2 000 Kč/měs.

ProduktVloženoHodnotaVloženoHodnotaVloženoHodnota
Spořicí účet
Modelový výnos 0,5 % p.a.
 60 000 Kč61 675 Kč120 000 Kč123 350 Kč240 000 Kč246 700 Kč
Stavební spoření
Modelový výnos 1,2 % p.a. + státní podpora*
 60 000 Kč69 524 Kč120 000 Kč139 049 Kč240 000 Kč273 866 Kč
Nemovitostní fond
Modelový výnos 4,0 % p.a.**
 60 000 Kč 73 625 Kč120 000 Kč 147 250 Kč240 000 Kč294 500 Kč

*  Státní podpora dělá 10 % z uspořené roční částky. Maximální výše příspěvku je 2.000,– Kč ročně.
** Modelový výnos 4,0 % vychází z předpokladu zhodnocení pro další období. CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND přináší dlouhodobé stabilní zhodnocení – za roky 2016: 5,04 %, 2017: 5,17 %, 2018: 4,43 %. Upozorňujeme, že výkonnost předchozí není zaručeným ukazatelem budoucí výkonnosti.

Reference klientů

Zkušenosti se zhodnocením fondu a ohodnocení investičních konzultantů

Přímočará

investiční strategie

1

Investice

klienta

2

Akvizice

komerčních nemovitostí

3

Pronájem

prémiovým nájemníkům

4

Zisk pro fond

generují příjmy z nájmů

Zákonné informace a upozornění

Kalkulačka jako interaktivní konfigurátor je určena k usnadnění vašeho vlastního investičního rozhodnutí a volbou vaší investiční strategie. Informace uvedené na tomto webu mají pouze informativní charakter, nejedná se o nabídku ani veřejnou nabídku a nelze je považovat za analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení ani poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Zájemcům doporučujeme před učiněním investičního rozhodnutí konzultaci s jejich odbornými poradci a podrobné seznámení s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu. Mezi ně patří například statut fondu a klíčové informace pro investory. Investice do investičních nástrojů je obecně spojena s riziky plynoucími především z povahy konkrétního investičního nástroje a také z právních předpisů a zvyklostí daných finančních trhů potažmo zemí. Investiční nástroje v sobě obsahují mj. kreditní riziko emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. Zadáním jednotlivých proměnných do kalkulačky zjistíte, jak se výsledná částka mění s ohledem na dobu trvání investice a investovanou částku.

Zobrazované výpočty jsou jen informativní a představují simulaci vycházející z aktuálně známých výhledů ekonomického vývoje, současných tržních podmínek a ze vztahu k investičním horizontům doporučeným pro jednotlivé fondy (pro kratší než doporučené investiční horizonty tedy výsledné hodnoty nemusí být platné). Výpočty jsou podloženy též výkonností fondu v minulosti. Výkonnost fondu (ani hypotetická) v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost tohoto fondu v budoucnu. Reálný výnos vaší investice bude záviset především na skutečném vývoji ceny aktiv, do kterých vámi zvolený fond investuje v souladu se svou investiční strategií. Uváděné odhady v sobě nezahrnují náklady za obstarání koupě cenných papírů investičních fondů a finální částka nezahrnuje ani inflaci. Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě pokaždé zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat.