NEMOVITOSTNÍ FOND

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Fond zaměřený na komerční nemovitosti na území České republiky

Rozhodnutím České národní banky je fond schválen k veřejnému nabízení v České republice.
Auditor: Deloitte  |  Depozitář: NEUE BANK AG  |  Správce: CAIAC Fund Management.

V současné době spravujeme nemovitosti v hodnotě

1 880 000 000 Kč

Cena podílového listu - CZK

Aktiva pod správou - mil. CZK

Portfolio nemovitostí vlastněných fondem

48 600 m² podlahové plochy

Vydělávejte na výnosech z nemovitostí

Investujte do stabilních komerčních projektů

Strategické lokality

Do fondu vybíráme jen nemovitosti na strategických místech napříč všemi regiony v České republice.

Spolehliví nájemníci

Fond vlastní objekty obsazené spolehlivými nájemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty.

Profesionální péče

Kdo se nestará, ten nemá. O technický stav nemovitostí ve fondu pečuje společnost Okin Facility.

Prémioví nájemníci

Nákupní centra jsou obsazena prémiovými nájemníky s dlouhodobými smlouvami

jysk-logo
decatlon-logo
mountfield-logo
newyorker-logo
okay-logo
pepco
oresi
pwc
expert-logo
cerna-hora-logo
teta-logo
kik
super-zoo
phase
vekra
panda
prospanek
petcenter
planeo-elektro
auto-kelly

Dlouhodobě stabilní výnosy pro klienty

Za rok 2017 zhodnocení +5,17 %

Za rok 2016 zhodnocení +5,04 %

Domluvit schůzku

Časté dotazy

Nenajdete-li zde odpověď na vaše otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Minimální investice činí 500 Kč. Fond tedy umožňuje i drobným střadatelům pravidelně investovat a zhodnocovat své prostředky prostřednictvím komerčních nemovitostí.

Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy zisk po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Pokud však dojde k nenadálé situaci a budete potřebovat vaše prostředky vybrat, tak je potřeba počítat s tříměsíční lhůtou. Pro přesnější informaci doporučujeme důkladně prostudovat statut fondu, nebo se obrátit na naše investiční konzultanty – domluvte si schůzku na pobočce.

Nákladovost fondu (TER – Total Expense Ratio) je za poslední období vyčíslena na hodnotu 1,36 % p.a. Fond tak má nejnižší celkové náklady v kategorii nemovitostních fondů nabízených v České republice. Dále je třeba zdůraznit fakt, že tyto náklady jsou průběžně započítávány do hodnoty podílového listu, a tedy prezentované zhodnocení v minulých letech je již o tyto náklady očištěno.

U fondu se uplatňuje pouze počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše závisí na investované částce (maximálně však činí 5 %). V případě pravidelných investic je hned několik možností splacení tohoto poplatku. Detailní přehled naleznete na webových stránkách společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., která je výhradním distributorem fondu na území České republiky, nebo se informujte u  investičního konzultanta – domluvte si schůzku na pobočce.

Vyberte si pobočku ve vašem regionu

Domluvte si nezávaznou schůzku

Kontakty:    Praha  |  Brno  |  Olomouc  |  Uherské Hradiště  |  Havlíčkův Brod

Z důvodu vysokého zájmu doporučujeme rezervovat si termín schůzky předem.
Budeme se vám tak moci věnovat individuálně.

Měsíční reporty

Duben 2018

Nemovitostní fond během dubna zaznamenal zisk ve výši +0,48 %. Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců tak dosahuje stále výborné hodnoty + 6,09 %, což ho řadí mezi absolutní špičku v kategorii nemovitostních fondů distribuovaných na území České republiky.

Březen 2018

V březnu zaznamenal náš nemovitostní fond zisk ve výši + 0,25 %. Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců tak dosahuje výborné́ hodnoty + 5,94 %, což ho řadí mezi absolutní špičku v kategorii nemovitostních fondů distribuovaných na území České republiky. Drobní investoři jistě ocení zatím poslední úpravu statutu fondu, která snižuje hranici pro minimální investici. Počínaje následující valuací na konci dubna je již možné do fondu CZEACH REAL ESTATE INVESTMENT FUND začít investovat již od 500 Kč měsíčně.

Únor 2018

Za druhý měsíc roku 2018 zaznamenal náš nemovitostní fond zisk ve výši +0,26 %.
Jeho výkonnost za posledních dvanáct měsíců tak dosahuje výborné hodnoty +5,80 %.

Leden 2018

V prvním měsíci roku 2018 fond zaznamenal zisk ve výši + 0,37 %. Aktuální hodnota jednoho podílového listu tak činí 11 087,80 Kč. Fond byl spuštěn v únoru roku 2016, nyní to jsou tedy takřka přesně dva roky od jeho spuštění, během kterých fond přinesl svým investorům zhodnocení ve výši + 10,88 %, což ho řadí mezi absolutní špičku v kategorii nemovitostních fondů.

Prosinec 2017

V posledním měsíci roku 2017 zaznamenal fond zisk ve výši + 0,15 %. Aktuální hodnota jednoho podílového listu tak činí 11 047,07 Kč. Zisk fondu za celý rok 2017 dosahuje hodnoty + 5,17 % a náš fond se tak řadí mezi absolutní špičku v kategorii nemovitostních fondů.

Listopad 2017

Nemovitostní fond zaznamenal za měsíc listopad zisk ve výši +0,28 %.
Aktuální hodnota jednoho podílového listu je tedy 11 026,68 Kč.
Zisk fondu za rok 2017 zatím dosahuje hodnoty +4,98 %.

Říjen 2017

Nemovitostní fond zaznamenal za měsíc říjen zisk ve výši +0,72 %. Prozatím se tak jedná o druhý nejúspěšnější měsíc v roce 2017. Zisk fondu za rok 2017 je v tuto chvíli +4,69 % a fond tedy s dvouměsíčním předstihem dosahuje svého cílového pásma zisku na úrovni 4–5 % p.a. Aktuální hodnota jednoho podílového listu je 10 996,15 Kč.

Září 2017

Nemovitostní fond  zaznamenal za měsíc září zisk ve výši + 0,23 %. Aktuální hodnota podílového listu je 10 917,45 Kč. Zisk fondu za tři čtvrtletí roku 2017 je tedy + 3,94 %.

Srpen 2017

Nemovitostní fond zaznamenal za měsíc srpen zisk ve výši + 0,28 %. Aktuální hodnota podílového listu je 10 892,49 Kč. Zisk fondu od počátku roku 2017 je tedy + 3,70 %, což ho řadí mezi absolutní špičku mezi nemovitostními fondy distribuovanými na území České republiky.

Červenec 2017

Nemovitostní fond zaznamenal za měsíc červenec zisk ve výši +0,40 %. Aktuální hodnota podílového listu je 10.861,77 Kč. V červenci fond žádnou akvizici neprovedl. Na provozní úrovni fondu jsme však v uplynulém měsíci nezaháleli.

Červen 2017

Náš fond zaznamenal za měsíc červen rekordní zisk ve výši +2,48 %. Aktuální hodnota podílového listu je 10.818,84 Kč. Za první půlrok roku 2017 tak fond zhodnotil klientské prostředky o 3,00 %. Konfluencí několika faktorů, které v minulých měsících limitovaly výkonnost fondu, nyní došlo k jejich pozitivní realizaci, která narovnala nižší výkonnost několika uplynulých měsíců.

Květen 2017

Fond zaznamenal za měsíc květen zisk ve výši 0,01 %. Aktuální hodnota podílového listu je 10 557,49 Kč. Do portfolia fondu v měsíci květnu přibyl Retailový park v Kyjově, který se nachází uprostřed moravského Slovácka, jen pár minut pěšky od centra historického města Kyjova.

Upozornění pro investory

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu (obojí je dostupné v českém jazyce na této stránce).

Informace pro investory

Název instrumentu: Czech Real Estate Investment Fund
Doporučený investiční horizont: min. 5 let
ISIN: LI0294389098
Investiční kategorie: Nemovitosti
TER (nákladovost): 1,36 %
Měna: CZK
Valuace: Měsíční
Regulátor: FMA Liechtenstein
Investiční region: Česká republika
Auditor: Deloitte

Statut fondu

Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku a statut AIF podle lichtenštejnského práva.

Statut fondu

Pro investory

Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.

Klíčové informace

Správa fondu

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Sídlo:
Holandská 878/2
639 00 Brno

Tel.: +420 545 218 972
E-mail: info@efekta.cz

NEUE BANK AG
depozitář

Marktgass 20
Postfach 1533
FL-9490 Vaduz

Tel.: +423 236 08 08
Fax.: +423 232 92 60

CAIAC Fund Management AG
správce fondů

Haus Atzig, Industriestrasse 2
P.O. Box 27, FL-9487 Bendern
Liechtenstein

Tel.: +423 375 83 33
Fax: +423 375 83 38

Deloitte (Liechtenstein) AG
auditor

Bahnhofstr. 15
9494 Schaan
Liechtenstein

Tel.: +423 237 42 60

Cestujte po světě, investujte doma

SOUTĚŽ O ZÁJEZD

s Jirkou Kolbabou

Soutěž >