CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Fond zaměřený na komerční nemovitosti

Fond se sídlem v Lichtenštejnsku, který je pod dohledem lichtenštejnského regulátora FMA (Finanzmarktaufsicht). Rozhodnutím České národní banky byl fond uznán jako srovnatelný se speciálním fondem nemovitostí podle českého práva, je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou a investice do fondu tedy mohou být v České republice veřejně nabízeny. Nabízení investic do fondu v České republice je tak pod dohledem České národní banky a podléhá českým předpisům.

Auditor: Deloitte  |  Depozitář: Kaiser Partner Privatbank AG  |  Správce: CAIAC Fund Management.

Fond přináší klientům

dlouhodobě stabilní zhodnocení

+24,93%

od spuštění
23.02.2016 – 31.03.2021

+4,43 %

zhodnocení za rok 2018
01.01.2018 – 31.12.2018

+4,58 %

zhodnocení za rok 2019
01.01.2019 – 31.12.2019

+3,23 %

zhodnocení za rok 2020
01.01.2020 – 31.12.2020

Rizikovost fondu

Nižší míra rizika díky malé volatilitě (kolísavosti) výnosové křivky

Nízká

Vysoká

Cena podílového listu - CZK

Aktiva pod správou - mil. CZK

Výše uvedené údaje o výkonnosti se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy těchto investičních nástrojů, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí. Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Informace jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association

Portfolio nemovitostí vlastněných fondem

Aktuální hodnota nemovitostí

7 287 700 010 Kč

189 022 m² podlahové plochy

Vydělávejte na výnosech z nájmů

Nákupní centra jsou obsazena prémiovými nájemníky s dlouhodobými smlouvami

logo-tesco-140x90px
logo-obi-140x90px
logo-penny-market-140x90px
jysk-logo
decatlon-logo
mountfield-logo
planeo-elektro
okay-logo
logo-rossman-140x90px
dmloho
teta-logo
pepco
logo-sportisimo-140x90px
logo-elektro-word-140x90px
expert-logo
cinestar_logo
kik
oresi
phase
panda
prospanek
petcenter
auto-kelly
newyorker-logo
logo-ca-140x90px
logo-ccc-140x90px
hmlogo
logo-ms-140x90px

Časté dotazy

Nenajdete-li zde odpověď na vaše otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Minimální investice činí 500 Kč. Fond tedy umožňuje i drobným střadatelům pravidelně investovat a zhodnocovat své prostředky prostřednictvím komerčních nemovitostí.

Minimální doba investice není stanovena. Investování je však potřeba chápat jako dlouhodobější proces a váš osobní investiční horizont by v ideálním případě neměl být kratší než 3 roky, a to i z důvodu tzv. daňového testu, kdy z prodeje podílového listu po uplynutí této doby nepodléhá zdanění. Doporučená doba investice je min. 3 roky. Pokud však dojde k nenadálé situaci a budete potřebovat investované prostředky získat zpět, je potřeba počítat s tříměsíční lhůtou. Pro přesnější informaci doporučujeme důkladně prostudovat statut fondu (odkaz na statut dostupný v anglickém jazyce je uveden níže), nebo se obrátit na naše investiční konzultanty – domluvte si schůzku na pobočce.

Nákladovost fondu (TER – Total Expense Ratio) je za poslední období vyčíslena na hodnotu 1,21 % p.a. Fond tak má nejnižší celkové náklady v kategorii nemovitostních fondů nabízených v České republice. Dále je třeba zdůraznit fakt, že tyto náklady jsou průběžně započítávány do hodnoty podílového listu, a tedy prezentované zhodnocení v minulých letech je již o tyto náklady očištěno. Konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést.

U fondu se uplatňuje počáteční poplatek za zprostředkování investice, jehož výše závisí na investované částce (maximálně však činí 5 % z investované částky). V případě pravidelných investic je hned několik možností splacení tohoto poplatku. Detailní přehled naleznete na webových stránkách společnosti EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., která je výhradním distributorem fondu na území České republiky, nebo se informujte u  investičního konzultanta – domluvte si schůzku na pobočce.

Měsíční reporty

Březen 2021

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci březnu vzestup o 0,07 % na hodnotu 124,93 Kč.

Únor 2021

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci únoru vzestup o 0,15 % na hodnotu 124,84 Kč.

Leden 2021

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci lednu vzestup o 0,08 % na hodnotu 124,65 Kč.

Prosinec 2020

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci prosinci vzestup o 0,35 % na hodnotu 124,55 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců, a tedy i celý rok 2020, je procentuálně vyjádřeno hodnotou +3,23 %.

Listopad 2020

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci listopadu vzestup o 0,14 % na hodnotu 124,12 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,09 %.

Říjen 2020

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci říjnu vzestup o 0,2 % na hodnotu 123,95 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,92 %.

Září 2020

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci září vzestup o 0,42 % na hodnotu 123,70 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,21 %.

Srpen 2020

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci srpnu vzestup o 0,4 % na hodnotu 123,18 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,97 %.

Červenec 2020

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci červenci vzestup o 0,06 % na hodnotu 122,69 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,64 %.

Červen 2020

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci červnu vzestup o 0,20 % na hodnotu 122,62 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,74 %.

Květen 2020

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci květnu vzestup o 0,11 % na hodnotu 122,37 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,96 %.

Duben 2020

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci dubnu vzestup o 0,17 % na hodnotu 122,23 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,43 %.

Březen 2020

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci březnu vzestup o 0,17 % na hodnotu 122,02 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,86 %.

Únor 2020

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci únoru vzestup o 0,44 % na hodnotu 121,81 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,92 %.

Leden 2020

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci lednu vzestup o 0,52 % na hodnotu 121,28 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,85 %.

Prosinec 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci prosinci vzestup o 0,21 % na hodnotu 120,65 Kč. Zhodnocení fondu za rok 2019 je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,58 %.

Listopad 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci listopadu vzestup o 0,94 % na hodnotu 120,40 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,36 % („YTD“) a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,92 %.

Říjen 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci říjnu vzestup o 0,49 % na hodnotu 119,28 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,39 % („YTD“) a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,27 %.

Září 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci září vzestup o 0,19 % na hodnotu 118,70 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 2,89 % („YTD“) a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 3,86 %.

Srpen 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci srpnu vzestup o 0,08 % na hodnotu 118,48 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok („YTD“) je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 2,70 % a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,06 % .

Červenec 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci červenci vzestup o 0,15 % na hodnotu 118,38 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 2,61 % a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,07 %.

Červen 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci červnu vzestup o 0,41 % na hodnotu 118,2 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 2,45 % („YTD“) a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,49 %.

Květen 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci květnu vzestup o 0,57 % na hodnotu 117,71 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok („YTD“) je procentuálně vyjádřeno hodnotou +2,03 % a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou +4,34 %.

Duben 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci dubnu vzestup o 0,57 % na hodnotu 117,04 Kč. Zhodnocení fondu za letošní rok („YTD“) je procentuálně vyjádřeno hodnotou +1,45 % a za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou +4,51 % .

Březen 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci březnu vzestup o 0,23 % na hodnotu 116,37 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,41 %.

Únor 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci únoru vzestup o 0,37 % na hodnotu 116,10 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,43 % .

Leden 2019

Hodnota podílového listu nemovitostního fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND zaznamenala v měsíci lednu vzestup o 0,26 % na hodnotu 115,67 Kč. Zhodnocení fondu za posledních 12 měsíců je procentuálně vyjádřeno hodnotou + 4,32 % .

Upozornění pro investory

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Investor nese plně riziko své investice. Odhady výnosů fondu nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu fondu. Klíčové informace jsou dostupné v českém jazyce, statut fondu pak v anglickém jazyce na odkazech uvedených níže na této stránce.

Informace pro investory

Název instrumentu: Czech Real Estate Investment Fund
Doporučený investiční horizont: min. 3 roky
ISIN: LI0294389098
Investiční kategorie: Nemovitosti a nemovitostní společnosti
TER (nákladovost): 1,21 %
Měna: CZK
Valuace: Měsíční
Orgán dohledu: FMA Liechtenstein
Investiční region: EU
Auditor: Deloitte

Statut fondu

Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku a statut AIF podle lichtenštejnského práva.

Statut fondu

Pro investory

Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace o tomto fondu pro investory. Nejedná se o reklamní materiál. Tyto informace jsou zákonem předepsány pro objasnění podstaty tohoto fondu a rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme přečíst si tento dokument, abyste mohli učinit fundované investiční rozhodnutí.

Klíčové informace

Správa fondu

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Výhradní distributor a kontaktní místo

Sídlo:
Vinařská 460/3
603 00 Brno, Pisárky

Tel.: +420 545 218 972
E-mail: info@efekta.cz

Kaiser Partner Privatbank AG
depozitář

Herrengasse 23, P.O. Box 725
9490 Vaduz
Liechtenstein

Tel.: +423 237 80 00
Fax.: +423 237 80 01

CAIAC Fund Management AG
správce fondů

Haus Atzig, Industriestrasse 2
P.O. Box 27, FL-9487 Bendern
Liechtenstein

Tel.: +423 375 83 33
Fax: +423 375 83 38

Deloitte (Liechtenstein) AG
auditor

Bahnhofstr. 15
9494 Schaan
Liechtenstein

Tel.: +423 237 42 60

Podporujeme

Soutěž Hospodářských novin Nejlepší banka se letos vyhlašuje již pojedenácté.
Prvenství získá ta banka, která dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně s nimi komunikuje a je pro ně dostupná.

Člověk není živ jen z financí a proto jsme partnery mnoha sportovních a kulturních aktivit, které pozitivně ovlivňují českou veřejnost.