CZECH ENERGY & INFRASTRUCTURE FUND

Aktuálně připravujeme další podílový fond, který bude určen pro kvalifikované investory.

Fond bude investovat do výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů a infrastruktury v oblasti energetiky a telekomunikací na území České republiky.

Podporujeme

Soutěž Hospodářských novin Nejlepší banka se letos vyhlašuje již pojedenácté.
Prvenství získá ta banka, která dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně s nimi komunikuje a je pro ně dostupná.

Člověk není živ jen z financí a proto jsme partnery mnoha sportovních a kulturních aktivit, které pozitivně ovlivňují českou veřejnost.